2017

  • Нов 3D скенер 09/04/2017

    От началото на месец май, дентална практика Манев ще има възможност да прави 3D диаагностика, посредством последно поколение CBCT скенер на Planmeca. Скенерът дава възможност за още по-прецизна работа в областта на оралната хирургия и ендодонтия.Същевременно лъчевото натоварване е съизмеримо с конвенционал...

    Прочети повече