2013

  • Д-р Г.Манев - гост-лектор в Македонския стоматологичен факултет 09/06/2013

    По официална покана на Македонския стоматологичен факултет, д- р Г.Манев представи своя презентация на тема "Аугментация на синусния под с блок графт и едномоментно поставяне на имплант" на 08.06.2013 г. в град Скопие. Презентацията беше приета с много голям интерес от събралите се около 400 лек...

    Прочети повече
  • Първа награда за млад учен - д-р Г.Манев 13/05/2013

    През месец май в кк "Златни пясъци" се проведе двадесет и третото годишно събрание на IMAB. В него взеха участие множество изявени лекари по дентална медицина от страната и чужбина.  Д-р Георги Манев беше отличен с първа награда за представеният от него клиничен случай на постерната ...

    Прочети повече