Първо посещение

Първо посещение

Записване на часове

Клиниката приема пациенти с предварително записан час. Записването става по телефона или на място. Заявки за час, постъпили по e-mail, не се взимат под внимание. 

Спешни случаи

Приемат се извънредно след предварително обаждане.

План на лечение

При първо посещение в клиниката ще ви бъде направен обстоен преглед. Носете със себе си ортопантомография  и други изследвания, ако имате такива. Стоматологът ще установи проблемите и на базата на поставената диагноза ще състави план на лечение. Този план ще бъде подробно обсъден с вас. Ще получите изчерпателен отговор на всички свои въпроси. Ако е необходимо, ще бъдете насочени към допълнителни изследвания.