Хигиена и стерилност

Хигиена и стерилност

За здравето на нашите пациенти и за наша собствена сигурност прилагаме висок стандарт на хигиена, надхвърлящ обичайните норми.За целта цялата стерилизационна система е доставена от фирма W&H световен лидер в производството на дентална апаратура.

Въведена е система при която е възможно етикиране и проследяване на всеки комплект който се използва при пациента.При хирургични интервенции, към досието на пациента се прикрепва този индивидуален етикет, съдържещ пълна информация за стерилизационния цикъл, който е преминал.

 

 

 

Процесите, свързани със стерилността, са строго контролирани и за пациента се  гарантира абсолютна безопасност при работа.

Отделя се внимание на всеки детайл, който по пряк или косвен начин е свързан с пациента.

За всеки пациент е налице индивидуален сет от дентални борчета, които се използват само за него.

Водата, която постъпва в стоматологичния стол е дестилирана и не идва от водопроводната мрежа. За целта клиниката разполага със собствена система  за дестилирана вода.

                                                                                   

Наконечниците на стоматологичния стол се обработват и дезинфекцират в специален апарат, наречен Assistina, който ги почиства основно отвън и отвътре, след което се стерилизират.

                                                 

За всеки пациент се използва индивидуално опакован стерилен комплект от инструменти. Всички инструменти се стерилизират в автоклав клас B – най-висок стандарт в антисептиката.