Мрежа от специалисти
Мрежа от специалисти

Водейки се от принципа "За всеки случай – най-добрият специалист", при нужда работим в сътрудничество с утвърдени висококвалифицирани външни специалисти от различни клиники и дентални практики. Целта е една – пациент със специални нужди и специфичен проблем, да получи чрез нас достъп до най-качествена грижа за постигане на оптимален резултат от лечението. 

В областта на ортодонтията работим в сътрудничество с изтъкнати специалисти.