Устна хигиена

Устна хигиена

Мотивация и отстраняване на пропуски в личната орална хигиена

Полиране на естествени неравности , играещи роля в задържането на зъбна плака

Индивидуални програми за обучение на пациента за лична орална хигиена