Ендодонтия

Ендодонтия

Каква е причината за болката?

Най-често болковите симптоми са предизвикани от заболявания на пулпата  или периодонциума. 

Какво е пулпа?

Пулпата се намира в центъра на зъба и е обградена от всички страни с дентин. Тя се състои от нервни влакна, кръвоносни и лимфни съдове. Пулпит се нарича възпалително заболяване на пулпата (нерва) на зъба. 

Какви са причините за възникване на пулпит?

Пулпитът може да бъде причинен от различни фактори. Най-честите причинители са бактериите и техните токсини. Те могат да достигнат до зъбната пулпа, при наличието на кариес през дентиновите каналчета, като това е най-честия механизъм. Ето защо от особена важност е своевременното лекуване на наличните кариозни процеси в устната кухина.

Какво е периодонциум?

Периодонциумът е мястото, което е ограничено, от една страна от алвеолата , а от друга от цимента на зъба. Периодонтитът е възпалително заболяване на периодонциума. При този процес се обхващат всички тъкани, намиращи се в съседство – цимент, алвеоларна кост и венецът на заболелия зъб. 

Кое причинява гранулома (периодонтита)?

Най-често инфекцията прониква от кореновия канал при възпаление на зъбната пулпа. Бактериите могат да достигнат до корена и през венеца (пародонтален път). Когато има наличие и на гной, болката вече е силна, пулсираща, почти винаги е нарушено и общото състояние на организма. Освен остри, има и хронични заболявания на периодонциума на зъба. Те протичат без особени усещания и измененията в костта се наблюдават на рентгенова снимка. В тези случаи лечението на зъба е абсолютно необходимо, защото в противен случай, процесът може да достигне големи размери и да се образува киста.

Какво означава прелекуване на кореновите канали?

Прелекуването на корено-каналната система на зъба се налага в случаите, когато зъбът е вече с проведено лечение, но по-различни причини, то е било неуспешно.  

Каква е целта на повторното провеждане на лечение на кореновите канали?

Целите на това лечение са запазването на заболелия зъб и  постигане на оздравителен процес,  чрез цялостно почистване и дезинфекция на всички коренови канали, подобряване качеството на корено- каналната заплънка и направата на непроницаема за бактерии обтурация (пломба). 

Кога се налага повторно лечение на кореновите канали?

Индикации за извършването съществуват, когато  има наличие на болка, при рентгенови изменения в костта, при недостатъчно добре запълнени коренови канали, също така при нелекуван или неоткрит коренов канал. Понякога се наблюдават и сепарирани канални инструменти, които „запушват” хода на канала. От изключителна важност е да се направи всичко възможно, за да се отстранят или да се премине покрай тях, за да се възстанови проходимостта на канала. Само по този начин ще бъде възможно запазването на зъба в устната кухина.

Кой трябва да проведе лечението?

Провеждането на прелекуване на даден зъб е едно от най-трудните начинания в ендодонтската практика. Ето защо, трябва да се извършва от специалист в областта (ендодонтист) с помощта на качествена апаратура. 

Как се провежда лечението на кореновите канали (ендодонтско лечение)?

Пулпитът и периодонтитът са напълно лечими заболявания, в случай че пациентът е посетил кабинета, преди да са настъпили необратими процеси. Лечението се извършва под анестезия (упойка) в приятна атмосфера, с цел да се осигури пълното спокойствие на пациента.  След отварянето на зъба и адекватно почистване на кореновите канали, болката намалява бързо и изчезва. Кореновите канали прецизно се почистват. С помощта на специална апаратура (апекслокатор) по дигитален път се определя точната дължината на канала. По този начин се гарантира достигането на инструментите и на медикаментите точно до възпалителното огнище. При механичната обработка на кореновите канали се използват машинни системи за разширяването, които са от особена важност за успешното лечение. След разширението се провежда химическа обработка на корено-каналната система с висококачествени препарати. В следващия етап се пристъпва към запълването на каналите с топла вертикална кондензация - метод, който гарантира качествено лечение и по-дълга преживяемост на зъба в устната кухина. При по–тежки случаи и неповлияващи се инфекции, клиниката  разполага с диоден лазер за директно повлияване на инфекцията в каналите. При обработката с него се преодоляват голям брой патологични процеси.

Цена на лечението

Цената зависи от сложността на корено - каналната система и от броя на обработваните канали, както и от необходимото време за обработка на даден зъб. При преглед, след изготвяне плана на лечение, ще получите точна информация за цената.