Регенеративна терапия

Регенеративна терапия

Често срещан проблем е липсата на достатъчно кост, в която да се постави зъбния имплант. Процесът на загуба на кост при продължителна липса на зъби се нарича атрофия. Загубата на кост може да е в хоризонтална посока (челлюстите да изтънеят) и във вертикална посока (челюстите да загубят височина). Тези проблеми се решават с различни методи на регенеративната терапия, при която се изграждат нови тъкани. В MANEV DENTAL CLINIC прилагаме всички съвременни методи:

Диагностика и планиране на регенеративната терапия

Извършва се посредством 3D компютърна томография - ILLUMA III - 3D VISION. След обстоен анализ се установява къде и колко е нобходимо да се изградят нови тъкани. Не на последно място чрез 3D компютърната томография се установява близостта, разположението и особеностите на важни анатомични структури - горночелюстен синус, долночелюстен канал, близко разположени зъби, носна кухина.

Синус лифт (Sinus Lifting)

Процедура, при която в горночелюстния синус се поставя костнозаместващ материал. В рамките на 6 месеца този материал се трансформира в естествена кост, в която по-нататък се поставят имплантите. В зависимост от големината на вертикалната костна недостатъчност синус лифтът може да бъде със страничен достъп или с достъп през алвеоларния гребен. Когато липсващата кост е по-малко най-често се практикува синус лифт с достъп през алвеоларния гребен. В случаите с по-напреднала атрофия се предпочита синус лифт със страничен достъп.

       

Поставяне на импланти след проведен страничен синус лифт

 

Намаляване на костта в хоризонтална посока

      

Възтановен хоризонтален дефицит и поставен след това имплант

Хоризонтален недостиг на кост се получава, когато намалява дебелината на алвеоларния гребен. В тези случаи целта е да се удебели челюстта в областта, където се планира поставяне на импланти.Това е възможно чрез различна техника на работа и материали.

 

Намаляване на костта във вертикална посока

Липсващата кост освен в хоризонтална посока, може да бъде и във вертикална посока.Тогава се поставят по-къси импланти или се изгражда кост във вертикална посока.Често при продължително обезъбяване дефектът е комбиниран.

 

Растежни фактори

В регенеративната терапия се използва кръвна плазма от пациента, богата на растежни фактори. По този начин се осигурява по-добро и сигурно възстановяване на липсващите тъкани. Растежните фактори се съдържат в много ниска концентрация в кръвта на човека. Те са в основата на регенеративните способности на организма. В клинични условия е възможно чрез центрофугиране по определен протокол, да се концентрират в сравнително малък обем кръвна плазма. Това е индивидуален метод, който се прави за всеки отделен пациент като се взима венозна кръв непосредствено преди самата хирургична интервенция. Протоколът за извличане на растежни фактори най-често се използва при процедурата синус лифт, изваждане на зъби, лечение на хоризонтален и вертикален костен дефект.