Причини за отпадане на зъбен имплант

Инфекция около зъбния имплант
Тази инфекция може да възникне непоследствено след поставянето на зъбния имплант или в по-късен етап, когато върху импланта е поставена керамична коронка (периимплантит). Една от основните причини за такава инфекция е лошата устна хигиена и вредни навици. В тези случаи се инфектира костта непосредствено около импланта, което води до загуба на кост. Инфекцията около зъбните импланти е най-честата причина за отпадането им.

Общото здравословно състояние на пациента
То също може да бъде причина за евентуален неуспех на лечението със зъбни импланти. Това са хронични заболявания като диабет, болести при които се налага редовна употреба на кортикостероиди, автоимунни заболявания, остеопороза – най-общо казано всички хронични заболявания, които затрудняват доброто кръвоснабдяване на костта, в която са поставени зъбните импланти.

Лошо качество и недостатъчен обем на костта
Това са фактори, които принуждават поставяне на твърде къси и тънки импланти. Тогава е възможно да се получи отхвърляне на импланта на по-късен етап.

Тютюнопушене
При пушачи рискът от отпадане на имплантите значително се увеличава. Ето защо е желателно ако сте пушач три дни преди хирургичната интеревенция за поставяне на зъбни импланти и десет дни след нея, да не пушите.

В заключение е важно да се каже, че всички тези причини съставляват едва 2 – 3 процентовия неуспех при лечение със зъбни импланти. Разбира се, ако вие сте в добро общо здравословно състояние, не сте пушач и спазвате добра устна хигиена, имате всички шансове за успех при този вид лечение.