Надеждност на зъбните импланти

Надеждност на зъбните импланти

Клинично зъбни импланти се поставят от 40 години. До днес са направени над десет хиляди научни изследвания. Това са дългосрочни проучвания, които проследяват състоянието на зъбните импланти в над петнадесет годишен период. Нивото на успех в този интервал от време е над 96 %.  Процентът на успеваемост на имплантите е в пряка зависимост от общото здравословно състояние на пациента, оралната му хигиена, вредни навици като тютюнопушене или приемане на наркотици.
Надеждността на поставените зъбни импланти преди всичко зависи от условията, при които са поставени, професионалната квалификация на клинициста и спазването на точния протокол, при който се извършва хирургичната интервенция.
Зад имплантната система Straumann стои най-голямата и реномирана организация по имплантология в света – ITI (International Team of Implantology). Това е гаранция, че всеки продукт на Straumann е многократно изпитван при всякакви клинични условия.
ITI е организация с над осем хиляди членове по цял свят, които непрекъснато обменят опит помежду си. MANEV DENTAL CLINIC е част от тази мрежа.