Кой пациент е подходящ за лечение?

Кой пациент е подходящ за лечение?

Пациентът трябва да бъде в добро общо физическо и психическо здраве, да има добра устна хигиена. Не трябва да има никакви възпалителни процеси в устната кухина.

Хигиена

Пациентите, желаещи лечение със зъбни импланти, на първо място трябва да са с  добра устна хигиена.  Това е така, защото високите нива на зъбна  плака допринасят за наличие на т. нар. високомикробно число в устната кухина.   Ако пациентът има зъбен камък, той се почиства. 

Пациентът трябва да има изградени навици за постоянно поддържане на отлична устна хигиена. Ако е необходимо за това се  провежда обучение. 

Възраст                                                                

Горна възрастова граница за лечение със зъбни импланти няма. Важно условие е пациентът да е в състояние сам да полага грижи за устната си хигиена. Също така е важно да не е имал наскоро остри състояния – инфаркт, инсулт и т.н. Вземането на решение става след обстоен анализ на цялата медицинска история и документация, която съпътства пациента.

За долна възрастова граница се счита, когато пациентът е със завършено костно развитие. Това се установява най-често чрез рентгенография на дланта (метакарпалните кости). Много често пациенти са с провеждащо се в момента ортодонтско лечение и незавършено костно развитие. В такива случаи по-удачно е поставянето на местопазители.

След обстоен анализ се преценява дали преди поставянето на зъбни импланти е необходима регенеративна терапия.