Как протича лечението?

Как протича лечението?

Диагностика и планиране

  • Оценка на общото здравословно състояние

  • Оценка и анализ на устната кухина

  • Ако е необходимо се прави 3D компютърна томография и въз основа на нея - 3D анализ на състоянието на тъканите.

  • При необходимост се снемат отпечатъци и се изработват диагностични модели.

Въз основа на тези данни се прави планиране на случая.

Поставяне на импланта

Самото поставяне на импланта не отнема много време. Обикновено се прави под локална анестезия. В някои случаи се налага използване на обща анестезия под ръководството на анестезиолог.

Заздравяване

Когато организмът възприема импланта, образува нова кост около него. Този процес се нарича остеоинтеграция и трае от 8 до 16 седмици в зависимост от качеството на костта и индивидуалните особености на пациента. Редовната и добра хигиена е много важна за успешното заздравяване. По време на оздравителния период е възможно да се направи временна конструкция, която да замести липсващите зъби. Когато се работи в преден участък има възможност да се направят естетични временни конструкции, така че външният вид на пациента не се нарушава.

Окончателно възстановяване

В зависимост от броя и разположението на зъбните импланти върху тях могат да бъдат поставени снемаеми или неснемаеми конструкции. Съществува следната последователност при възстановяването върху импланти:

Имплантът се разкрива и върху него се поставя оформител на венец (healing abutment), който има за цел да оформи венец, подобен на този около естествен зъб.

След като венецът се оформи се снема отпечатък и в зъботехническата лаборатория се изработва окончателната конструкция.