Дизайн на усмивката

Дизайн на усмивката се постига като се съчетават два метода - компютърна симулация и анализ на индивидуално изработени модели на пациента.