д-р Лилия Соколова

д-р Лилия Соколова

Лекар по дентална медицина

Д-р Лилия Соколова придобива образователно - квалификационна степен „Магистър – лекар по дентална медицина” през 2006 година в Медицински университет  -София. 

Завършва Факултета по обществено здраве към МУ - София през 2011 година.

Специализира кариесология и ендодонтия към Факултет по дентална медицина София.

Член на Българския зъболекарски съюз.

Посещава  множество следдипломни квалификационни курсове.

Работи в областта на естетичната стоматология и ендодонтията.