д-р Георги Манев

д-р Георги Манев

Собственик и основател/ Лекар по дентална медицина

Завършил Факултет по дентална медицина на Медицинска Академия - София през 1999

Специализира в областта на пародонтологията и имплантологията в Hurzeler/Zuhr Institute в Мюнхен

Специализации в областта на оралната хирургия и имплантологията и пародонтология

Член на Българския зъболекарски съюз

Член на International Team of Implantology (ITI)

Член на Българско Дружество по Естетична Стоматология(БДЕС)

Лектор на различни конгреси в България

Провежда редовни следдипломни практически курсове в областта на пародонтология и имплантология в България и чужбина

Има публикации в областта на възпалително - деструктивните заболявания около дентални импланти.

Редовен асистент в катедра Пародонтология , Факултет по Дентална Медицина към Медицински Университет-София 2012-2015г