Нов 3D скенер

От началото на месец май, дентална практика Манев ще има възможност да прави 3D диаагностика, посредством последно поколение CBCT скенер на Planmeca. Скенерът дава възможност за още по-прецизна работа в областта на оралната хирургия и ендодонтия.Същевременно лъчевото натоварване е съизмеримо с конвенционална ортопантомография (панорамна снимка).

Публикувано на: 09/00/2017