Ортодонтско лечение

Ортодонтско лечение

 

Какво представлява ортодонтското лечение ?

Ортодонтското лечение цели коригиране на кривите зъби и аномалии в междучелюстните съотношения. Неправилно подредените зъби са не само естетичен, но и функционален проблем, който с годините става по-тежък и с по-сериозни последствия. В резултат на влошените условия за почистване на зъбите и оклузалната травма при неправилно подредените зъби настъпва влошаване на пародонталното състояние, кариес и неговите усложнения.

Крайна цел на ортодонтското лечение е естетичен и функционален оптимум.

 

Коя е най-подходящата възраст за ортодонтско лечение ?

Няма възрастови ограничения за ортодонтско лечение. Най-подходящия период е по време на растеж 8-15 години с изключение на някои екстремни деформации и повлияването на вредните навици. Във възрастта на усилен растеж бихме могли да повлияем челюстния растеж. Това не изключва лечението в по-зряла възраст. Съвременната ортодонтия предоставя големи възможности за лечение във всички възрасти. 

 

Каква е продължителноста на ортодонтското лечение ?

Продължителноста на едно ортодонтско лечение се определя от тежеста на деформацията, възрастта на пациента и вида на използваната апаратура.

Ортодонтското лечение завършва с ретенционен период, чиято цел е стабилизиране на постигнатите резултати. Средната му продължителност е 18-24 месеца.

 

Има ли болка по време на ортодонтското лечение ?

Благодарение на съвременните технологии ортодонтското лечение протича без съществени болки. Това не изключва дискомфорта при активирането и поставянето на ортодонтските апарати.

 

Какво представляват ортодонтските апаратчета ?

Ортодонтските апаратчета са снемаеми механизми подходящи за лечение при деца в периода на временно съзъбие и през смяната на временните с постоянните зъби. Те подготвят зъбните дъги за подреждането на постоянните зъби, както и коригират неправилните съотношения между челюстите. Снемаемите ортодонтски апарати немогат да осигурят прецизно подреждане на постоянните зъби, затова след лечението с тях, финалната фаза често е с брекети.

 

Какво представляват брекетите ?

Брекетите са фиксирани ортодонтски апарати, които се прилагат върху постояните зъби. Брекетите най-общо се делят на вътрешни (лингвални) и външни (вестибуларни). Вестибуларните от своя страна биват метални и естетични. Като има различни системи с които ще ви запознае вашият ортодонт. 

Брекетите са фиксирани върху всеки зъб и се свързват помежду си посредством различни по форма, сечение и материал дъги. Тези дъги се сменят през определен период от време за да се активира системата.

 

Хигиената при ортодонтските пациенти 

Хигиената по време на ортодонтското лечение е изключително важна. Ортодонтските апарати до известна степен усложняват  условията за почистване на зъбите, което налага подържането на добра хигиена.

Всеки ортодонтски пациент бива внимателно обучен как правилно да поддържа хигиената на устната си кухина. При всяко посещение се обръща внимание на пропуските в правилното почистване и как те да бъдат избегнати.

 

Причиняват ли брекетите кариеси?

Един въпрос, който всеки пациент задава. Не лечението с брекети не е причина за кариеси, а лошата хигиена. Ако хигиената е лоша кариеси ще има независмо дали са фиксирани брекети или не. Съвременните ортодонтски лепила съдържат флур, който от своя страна има антикариесно деиствие и е активна съставка във всички пасти за зъби с антикариесно действие.

 

Цена на ортодонтското лечение 

Цената на ортодонтското лечение се определя след подробен анализ на ортодонтски модели, необходимите рентгенови и фото снимки. Зависи от тежестта на зъбно-челюстната деформация, възрастта на пациента и вида на използваната апаратура.

 

Колко чести са посещенията при ортодонта ?

Необходимо е на всеки 4-8 седмици да бъдат активирани ортодонтските апаратчета, както и брекетите (сменяне на дъгите или др.)

 

Забавната част 

Всяко дете може само да помогне на своя ортодонт като избере цветовете на своето апаратче, както и да добави весели картинки върху него. Кутийката за своето апаратче всеки малчуган избира сам.  А за по-големите, които са с брекети - те могат сами да декорират всяко брекетче с различен цвят и форма.