Използвани системи

Използвани системи

MANEV DENTAL CLINIC работи с  имплантни системи с научно доказани добри резултати. Използваната от нас система е швейцарската Strauman - лидер в имплантологията. Характерно за  системата е, че има възможност за bone level импланти с конична връзка между пънчето и импланта. Системата разполага също така и с tissue level импланти които се поставят когато има индикации.