Гаранция на имплантите

Гаранция на имплантите

Безплатно поставяне на нов имплант, ако имплантът е отпаднал през първите шест месеца в периода на остеоинтеграция, преди да е натоварен с протетично възстановяване.

Безплатно поставяне на нов имплант, ако имплантът е отпаднал поради фабричен механичен дефект на макроструктурата, след като е бил протетично натоварен( скъсване на имплантното тяло, сккъсване на фиксиращ винт или надстройка).

Безплатен годишен профилактичен преглед.

Възможност за незабавно приемане на пациента при наличие на проблем.

Гаранция от 5 години на металокерамичната част от възстановяването.

Гаранцията, която клиниката поема важи при условие, че пациентите спазват стриктно професионална подържаща терапия на определените от клиниката интервали.

При условие, че пациенти със завършено имплантно лечение от клиниката не провеждат назначената им подържаща терапия, не е възможно да бъде осъществена гаранция.