Цена на лечението

Цената зависи от броя и вида на поставените импланти, условията, при които те се поставят, наличие или отсъствие на регенеративна терапия, вида на конструкцията, която ще се постави върху имплантите. В лечебните практики съществуват различни цени на лечение със зъбни импланти. Това е така, защото се използват разнообразни  имплантни системи с различно качество.

Manev Dental Clinic гарантира използването на висококачествени имплантни системи – лидери на пазара. Работим с швейцарската система Straumann и немската Ankylos.

След изготвяне плана на лечение ще получите детайлна информация за цената.