Пластика на меки тъкани

Нарушенията в нормалната анатомия на меките тъкани заобикалящи зъба, обикновено води до естетични  и функционални нарушения.

Гингивално разрастване

В резултат на нарушена лична орална хигиена и допълнителни фактори, като смущения в хормоналния баланс, анатомични особености и др., се получава разрастване гингивалните тъкани, представляващо естетичен и функционален проблем.

Лечението на този проблем е премахване на тези разрастнали се тъкани, чрез естетично оформяне на гингивалния контур.Процедурата по оформяне на гингивалния ръб е хирургична.

Рецесиите представляват миграция на гингивалния ръб по посока на корена.Причина за рецесиите могат да бъдат:

 - неправилно четкане на зъби

 - ортодонтско лечение

 - възпалителни заболявания на пародонта

 - неправилна позиция на зъбите в зъбните редици

 - оклузална травма

 - грешки от предишни дентални лечения

Лечението на рецесиите е хирургична, чрез методите на мукогингивалната хирургия. В клиниката се предлагат минимално - инвазивни методи на лечение, минимализиращи травмата, постоперативния период на възстановяване болка.